Odborné a technické preklady

Právo Neúradné preklady zmlúv, Všeobecných obchodných podmienok, BOZP a inej právnej dokumentácie. Pri prekladoch využívam služby právnika a rodeného hovorcu, ktorý má v odbore bohaté skúsenosti.

Environmentalistika – Preklady analytickej a syntetickej časti dokumentácie k projektom z oblastí krajinnoekologického plánovania, manažmentu, ochrany a využívania krajiny, biotechniky a poľnohospodárstva.

IT - Preklad manuálu k softvéru, príručky, zmluvy, tlačovej správy, internej dokumentácie, technických špecifikácií.

Marketing - Kreatívny a adekvátny preklad reklamného textu, článku, reklamy, prospektu, katalógu a ďalších propagačných materiálov.

Kurzy anglického jazyka

Individuálne a skupinové kurzy zamestnancov a riadiacich pracovníkov, Business English, príprava na IELTS   

Jazykové vzdelávanie  od úrovne A1 po úroveň C1.  Cieľom kurzov je poskytovať vzdelávanie zamerané na špecifické potreby klienta. Lekcie majú interaktívny charakter s dôrazom na konverzáciu a praktické využitie poznatkov.

Prípravný kurz na získanie IELTS certificate 

Cieľom tohto kurzu je získanie požadovanej úrovne pri IELTS skúške. Výučba zahŕňa prípravu na všetky štyri časti: listening, reading, writing a speaking. 

Manuálny prepis zvukového záznamu Manuálna transkripcia v anglickom alebo
slovenskom jazyku, pripadne ich kombinácie. Zaručujem prepis so 100% diskrétnosťou a presnosťou minimálne 99% .  

Transkripcia je proces prevodu audio
alebo video záznamu do textu. Najčastejšie ide o prepis nahrávky z rokovania,
mítingu, pohovoru a iného obchodného jednania, prednášky alebo novinárskeho rozhovoru.

 

O MNE

Certifikáty a kurzy:

  • Špeciálna štátna jazyková skúška, úroveň C2, ŠJŠ, Bratislava - 2019
  • Všeobecná štátna jazyková skúška, úroveň C1, ŠJŠ, Bratislava - 2018
  • Inžiniersky stupeň štúdia, Biotechnika parkových a krajinných úprav, FZKI - 2016   
  • Bakalársky stupeň štúdia, Záhradná a Krajinná Architektúra, FZKI - 2014
  • IELTS Academic English Course, The University of Hertfordshire, Hatfield, UK – 2013

Prax:

2016 – súčasnosť – Prekladateľské služby, Kurzy anglického jazyka
2011 – 2014 - Hatfield, Veľká Británia
1999 – 2001 - Atlanta, USA

 

 spoľahlivosť, odbornosť, terminologická presnosť 

 

Spolupráce