Cieľom kurzu je poskytovať vzdelávanie zamerané na špecifické potreby klienta. 


Čo získate?

  • Individuálny prístup.

  • S kurzom môžete začať kedykoľvek počas kalendárneho roka.

  • Všetky jazykové úrovne od A1 - úplný začiatočník po C1 -pokročilý, prípadne Kurz zameraný na Business English.

  • Cielené jazykové vzdelávanie zamestnancov.

  • Pravidelné testovanie zamestnancov a porovnanie pokroku pomocou individuálne vypracovaných testov pre jednotlivé skupiny.

  • prehľadný rozpis hodín a dochádzky.

Cena:    

Individuálna výučba 17€/hod.

Skupinová výučba 22€/hod.   

Cena je jednotná pre všetky jazykové úrovne a všetky typy kurzov.

Výučba zahŕňa:

Konverzácie 
Vysvetlenie novej gramatiky
Aplikovanie novej slovnej zásoby
Posluch a preklad britskej angličtiny
Čítanie s porozumením a preklady z/do angličtiny

Prípravný kurz na získanie IELTS certificate.

Cieľom tohto kurzu je získanie požadovanej úrovne pri IELTS skúške. Výučba zahŕňa prípravu na všetky štyri časti: listening, reading, writing a speaking. Klienti pravidelne zisťujú svoj progres pomocou autentických IELTS testov a nahrávok.

O LEKTOROVI

Certifikáty a kurzy:
  • Špeciálna štátna jazyková skúška, úroveň C2, ŠJŠ, Bratislava - 2019
  • Všeobecná štátna jazyková skúška, úroveň C1, ŠJŠ, Bratislava - 2018
  • IELTS Academic English Course, The University of Hertfordshire – 2013
 

Prax:

2016 – súčasnosť – Firemné a Individuálne kurzy anglického jazyka
2011 – 2014 - Hatfield, Veľká Británia
1999 – 2001 - Atlanta, USA

 

METÓDA VÝUČBY

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Skupinové, ako aj individuálne hodiny sú zamerané na komplexné a aktívne ovládanie anglického jazyka v praxi, preto je nevyhnutné pristupovať ku každému osobitne a sústrediť sa na jeho „medzery“ v používaní jazyka.

GRAMATIKA V LOGICKÝCH SÚVISLOSTIACH

Gramatika v kombinácii so slovnou zásobou je ako hra, keď poznáte pravidlá, otvárajú sa vám dvere možností ako sa vyjadriť. Všetko v angličtine dáva zmysel, ak človek pozná použitie.

KONVERZÁCIE

Súčasťou výučby sú konverzácie na rozličné témy orientované na prostredie, v ktorom sa klient pohybuje a slovnú zásobu, ktorú bude vedieť čo najefektívnejšie využiť vo svojom profesnom či osobnom živote.

POSLUCH A PREKLAD BRITSKEJ ANGLIČTINY

Pri výbere nahrávok čerpám z overených zdrojov, ku ktorým patria BBC, British Council, Oxford University, Cambridge University a iné.

pre viac informácií alebo v prípade otázok ma môžete kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie

Kontaktný formulár